plik foto id: 1400002558

Lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych
do głosowania w ramach 6 edycji MBO

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej listę zadań, które w wyniku oceny formalno-prawnej i merytorycznej zostały dopuszczone oraz nie zostały dopuszczone do głosowania.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem, Zgłaszającym zadanie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od tej decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zadań niedopuszczonych do głosowania może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem.

Odwołanie WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej można składać w terminie do 30 sierpnia br. do godz. 15.30 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzet@opolskie.pl

Numer ID: 1
Tytuł zadania: #OGRODY DESZCZOWEW DLA OPOLA
Zasięg zadania: Powiatowy - miasto Opole (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole
Charakter zadania: ekologiczny
Szacunkowe koszty: 50 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: NIE
Uzasadnienie oceny: Zgodnie z § 2 ust. 11 oraz ust. 13 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego zgłaszający nie spełnił wymogów formalno-prawnych dla zgłaszanego zadania, z uwagi na fakt, iż do zgłoszenia nie załączono żadnej listy poparcia z wymaganą liczbą podpisów mieszkańców powiatu.
Dopuszczenie do głosowania: NIEDOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Uzasadnienie: Zgodnie z § 2 ust. 11 oraz ust. 13 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego zgłaszający nie spełnił wymogów formalno-prawnych dla zgłaszanego zadania, z uwagi na fakt, iż do zgłoszenia nie załączono żadnej listy poparcia z wymaganą liczbą podpisów mieszkańców powiatu.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 2
Tytuł zadania: Świadomy start w przyszłość- DARMOWA FIZJOTERAPIA DZIECI I KOBIET
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: oleski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat oleski ) - Dobrodzień, ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski, ( powiat oleski ) - Olesno, ( powiat oleski ) - Praszka, ( powiat oleski ) - Radłów, ( powiat oleski ) - Rudniki, ( powiat oleski ) - Zębowice
Charakter zadania: prozdrowotny
Szacunkowe koszty: 85 500.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 3
Tytuł zadania: Dziś orlik klubowy, jurto Stadion Narodowy- VI edycja.
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: nyski, brzeski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat brzeski ) - Grodków, ( powiat nyski ) - Głuchołazy, ( powiat nyski ) - Nysa, ( powiat nyski ) - Otmuchów, ( powiat nyski ) - Pakosławice, ( powiat nyski ) - Skoroszyce
Charakter zadania: sportowy
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 4
Tytuł zadania: „Nie narzekamy, dziury łatamy”– opracowanie dokumentacji modernizacji drogi wojewódzkiej 406 na odcinku Wierzbie – Budzieszowice w gminie Łambinowice
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: nyski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat nyski ) - Łambinowice
Charakter zadania: inny (mieszczący się w granicach zadań województwa określonych ustawami)
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: NEGATYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO NIEDOPUSZCZENIA GO DO GŁOSOWANIA
Dopuszczenie do głosowania: NIEDOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Uzasadnienie: Przy określeniu wartości zadania polegającego na opracowania dokumentacji projektowej dla drogi wojewódzkiej nr 406 na odcinku Budzieszowice – Wierzbie ujęto: – długość drogi ok. 2,5 km, – wąski pas drogowy, – wąska jezdnia – szer. do 5,0 m, – brak poboczy, – brak rowów, – przebudowa przepustów drogowych, – budowa kanału technologicznego, – drzewa w pasie drogowym. Po przeanalizowaniu powyższych aspektów przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić rozbudowę tej drogi wraz z korektą zakrętów, co będzie wiązać się z nabyciem terenów sąsiednich. Związane to będzie wymaganiami obowiązujących przepisów wg, których jezdnia powinna ulec poszerzeniu. Wpływ na poszerzeni pasa drogowego będzie miała również wspomniana w zgłoszeniu chęć zachowania drzew i nowych nasadzeń. Podsumowując , koszt takiej dokumentacji projektowej znacznie przekroczy kwotę 200 tyś zł brutto.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 5
Tytuł zadania: Fabryka muzykantów - chcemy się rozwijać
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: prudnicki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat prudnicki ) - Biała, ( powiat prudnicki ) - Głogówek, ( powiat prudnicki ) - Lubrza, ( powiat prudnicki ) - Prudnik
Charakter zadania: kulturalny
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 6
Tytuł zadania: Bibliosfera - miejsce twórczej energii
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: prudnicki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat prudnicki ) - Prudnik
Charakter zadania: kulturalny
Szacunkowe koszty: 66 250.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 7
Tytuł zadania: Bialska Orkiestra Dęta - działamy orkiestrowo
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat krapkowicki ) - Gogolin, ( powiat krapkowicki ) - Krapkowice, ( powiat krapkowicki ) - Strzeleczki, ( powiat krapkowicki ) - Walce, ( powiat prudnicki ) - Biała, ( powiat prudnicki ) - Głogówek, ( powiat prudnicki ) - Lubrza, ( powiat prudnicki ) - Prudnik
Charakter zadania: kulturalny
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 8
Tytuł zadania: Aktywne Pokolenia
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat głubczycki ) - Baborów, ( powiat głubczycki ) - Branice, ( powiat głubczycki ) - Głubczyce, ( powiat głubczycki ) - Kietrz, ( powiat prudnicki ) - Głogówek, ( powiat prudnicki ) - Prudnik
Charakter zadania: prospołeczny
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 9
Tytuł zadania: Nadzieja na lepsze jutro- rehabilitacja i terapia psychologiczna dla dzieci i ich rodzin IV Edycja
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: oleski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat oleski ) - Olesno
Charakter zadania: prozdrowotny
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 10
Tytuł zadania: Opole i powiat opolski 2023/24 - promocja i ochrona zdrowia
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący: miasto Opole, powiat opolski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole, ( powiat opolski ) - Chrząstowice, ( powiat opolski ) - Dobrzeń Wielki, ( powiat opolski ) - Dąbrowa, ( powiat opolski ) - Komprachcice, ( powiat opolski ) - Murów, ( powiat opolski ) - Niemodlin, ( powiat opolski ) - Ozimek, ( powiat opolski ) - Popielów, ( powiat opolski ) - Prószków, ( powiat opolski ) - Tarnów Opolski, ( powiat opolski ) - Turawa, ( powiat opolski ) - Tułowice, ( powiat opolski ) - Łubniany
Charakter zadania: prozdrowotny
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 11
Tytuł zadania: Opole 2023/24 - promocja i ochrona zdrowia
Zasięg zadania: Powiatowy - miasto Opole (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole
Charakter zadania: prozdrowotny
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: NIE
Uzasadnienie oceny: Zgodnie z par. 2 ust. 7 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego "nie można zgłaszać tego samego zadania w ramach danego subregionu jednocześnie dla zadań o zasięgu powiatowym i zadań o zasięgu subregionalnym. W takim przypadku do weryfikacji formalno-prawnej zostanie zakwalifikowane zadanie, które wpłynęło jako pierwsze na platformę internetową Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego, zwaną dalej „platformą MBO”". W związku z faktem, że w dniu 2023-07-02 18:51:33 wpłynęło zadanie subregionalne o nazwie Opole i powiat opolski 2023/24 - promocja i ochrona zdrowia, którego zakres jest identyczny jak zakres niniejszego zadania, które zostało zgłoszone do systemu później, o godz. 2023-07-02 19:00:20, niniejsze zadanie zostaje odrzucone.
Dopuszczenie do głosowania: NIEDOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Uzasadnienie: Zgodnie z par. 2 ust. 7 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego "nie można zgłaszać tego samego zadania w ramach danego subregionu jednocześnie dla zadań o zasięgu powiatowym i zadań o zasięgu subregionalnym. W takim przypadku do weryfikacji formalno-prawnej zostanie zakwalifikowane zadanie, które wpłynęło jako pierwsze na platformę internetową Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego, zwaną dalej „platformą MBO”". W związku z faktem, że w dniu 2023-07-02 18:51:33 wpłynęło zadanie subregionalne o nazwie Opole i powiat opolski 2023/24 - promocja i ochrona zdrowia, którego zakres jest identyczny jak zakres niniejszego zadania, które zostało zgłoszone do systemu później, o godz. 2023-07-02 19:00:20, niniejsze zadanie zostaje odrzucone.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 12
Tytuł zadania: Partnerstwo kluczem do współbrzmienia
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat krapkowicki ) - Gogolin, ( powiat krapkowicki ) - Krapkowice, ( powiat krapkowicki ) - Strzeleczki, ( powiat krapkowicki ) - Walce, ( powiat krapkowicki ) - Zdzieszowice, ( powiat prudnicki ) - Biała
Charakter zadania: kulturalny
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 13
Tytuł zadania: Muzyka łączy pokolenia - V edycja
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: opolski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat opolski ) - Prószków
Charakter zadania: kulturalny
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 14
Tytuł zadania: Tam gdzie ładnie... brzmi Orkiestra
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat krapkowicki ) - Zdzieszowice, ( powiat prudnicki ) - Głogówek
Charakter zadania: kulturalny
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 15
Tytuł zadania: „W JEDNOŚCI SIŁA” – ORGANIZACJA WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH, KULTURALNYCH ORAZ IMPREZY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NYSKIEGO I BRZESKIEGO
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: nyski, brzeski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat brzeski ) - Brzeg, ( powiat nyski ) - Nysa
Charakter zadania: prospołeczny
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 16
Tytuł zadania: XL Muzyczne Święto Kwitnących Azalii
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat głubczycki ) - Baborów, ( powiat głubczycki ) - Branice, ( powiat głubczycki ) - Głubczyce, ( powiat głubczycki ) - Kietrz, ( powiat krapkowicki ) - Gogolin, ( powiat krapkowicki ) - Krapkowice, ( powiat krapkowicki ) - Strzeleczki, ( powiat krapkowicki ) - Walce, ( powiat krapkowicki ) - Zdzieszowice, ( powiat prudnicki ) - Biała, ( powiat prudnicki ) - Głogówek, ( powiat prudnicki ) - Lubrza, ( powiat prudnicki ) - Prudnik
Charakter zadania: kulturalny
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 17
Tytuł zadania: Opolska Dziecęca Orkiestra Dęta - nowy projekt
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: krapkowicki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat krapkowicki ) - Gogolin, ( powiat krapkowicki ) - Krapkowice, ( powiat krapkowicki ) - Strzeleczki, ( powiat krapkowicki ) - Walce, ( powiat krapkowicki ) - Zdzieszowice
Charakter zadania: kulturalny
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 18
Tytuł zadania: „Lokalni-Aktywni” wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja - integracja mieszkańców Gminy Nysa
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: nyski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat nyski ) - Nysa
Charakter zadania: prospołeczny
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 19
Tytuł zadania: " Postaw na siebie i na najbliższych"
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Byczyna, ( powiat kluczborski ) - Kluczbork, ( powiat kluczborski ) - Lasowice Wielkie, ( powiat kluczborski ) - Wołczyn, ( powiat namysłowski ) - Domaszowice, ( powiat namysłowski ) - Namysłów, ( powiat namysłowski ) - Pokój, ( powiat namysłowski ) - Wilków, ( powiat namysłowski ) - Świerczów, ( powiat oleski ) - Dobrodzień, ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski, ( powiat oleski ) - Olesno, ( powiat oleski ) - Praszka, ( powiat oleski ) - Radłów, ( powiat oleski ) - Rudniki, ( powiat oleski ) - Zębowice
Charakter zadania: prozdrowotny
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 20
Tytuł zadania: Aktywnie, kreatywnie i sportowo
Zasięg zadania: Powiatowy - miasto Opole (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole
Charakter zadania: prospołeczny
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 21
Tytuł zadania: Małe Ojczyzny Orkiestr Dętych
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Kluczbork, ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski, ( powiat oleski ) - Olesno
Charakter zadania: kulturalny
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 22
Tytuł zadania: Muzyczna uczta dla mieszkańców powiatu oleskiego 2
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: oleski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski
Charakter zadania: kulturalny
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 23
Tytuł zadania: Z BUENOS AIRES DO KRAPKOWIC CZYLI KRÓTKA HISTORIA TANGA ARGENTINO
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: krapkowicki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat krapkowicki ) - Krapkowice
Charakter zadania: kulturalny
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 24
Tytuł zadania: TU MIESZKAM, TU SIĘ ROZWIJAM, TU REALIZUJĘ SWOJE PASJE - CIĄG DALSZY
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: strzelecki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat strzelecki ) - Zawadzkie
Charakter zadania: prospołeczny
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania
Numer ID: 25
Tytuł zadania: "Zielone światło dla kultury"
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: kluczborski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Kluczbork
Charakter zadania: kulturalny
Szacunkowe koszty: 99 400.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego zadania