plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 78
Tytuł zadania: ROZTAŃCZONE OPOLSKIE
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Byczyna, ( powiat kluczborski ) - Kluczbork, ( powiat kluczborski ) - Lasowice Wielkie, ( powiat kluczborski ) - Wołczyn, ( powiat namysłowski ) - Domaszowice, ( powiat namysłowski ) - Namysłów, ( powiat namysłowski ) - Pokój, ( powiat namysłowski ) - Wilków, ( powiat namysłowski ) - Świerczów, ( powiat oleski ) - Dobrodzień, ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski, ( powiat oleski ) - Olesno, ( powiat oleski ) - Praszka, ( powiat oleski ) - Radłów, ( powiat oleski ) - Rudniki, ( powiat oleski ) - Zębowice
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Taniec jest jednym z 3 najważniejszych sportów rozwijających mózg (wg. dr Daniel Amen). Tego rozwoju potrzebują dzieci, młodzież, osoby aktywne zawodowo, a także seniorzy. Podczas tańca rozwijamy się sportowo i społecznie. Nie wszystkie aktywności "sportowe" młody człowiek ( i przedszkolak) powinien uprawiać a tak się składa, że zajęcia taneczne są nawet wskazane i przez to stają się idealną podbudową pod dalszą działalność sportową młodego człowieka. Zajęcia taneczne to również doskonała okazja do rozwijania kreatywności i koordynacji ruchowo-rytmicznej. Roztańczone Opolskie (dla mieszkańców powiat namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego w wieku 3-100 lat) to: - bezpłatne zajęcia taneczne, - szkolne turnieje tańca ( szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). I pewnie dlatego tak wiele osób powiedziało podczas zbierania podpisów pod tym zadaniem... o tak... bezpłatne zajęcia taneczne – chętnie potańczę!
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA