plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 76
Tytuł zadania: Bezpieczny Obywatel
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: nyski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat nyski ) - Nysa
Charakter zadania: prozdrowotny
Skrócony opis zadania: Bezpieczny obywatel ma na celu zakup automatycznych zewnętrznych defibrylatorów oraz apteczek do szkół podstawowych, przedszkoli, żłobka, oraz OPS, PCPR tam gdzie istniej zagrożeniem nagłym zatrzymaniem krążenia, u dorosłych (zatrzymanie z przyczyn krążeniowych) jak również u dzieci (zatrzymanie z przyczyn oddechowych). również przeszkolenie personelu z zakresu I pomocy przedmedycznej z użyciem AED, Aby personel mógł w sposób prawidłowy i bezpieczny udzielić pomocy.
Szacunkowe koszty: 99 313.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 99 313.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA