plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 75
Tytuł zadania: SELF CARE - FIT DAY
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: głubczycki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat głubczycki ) - Baborów, ( powiat głubczycki ) - Głubczyce, ( powiat głubczycki ) - Kietrz
Charakter zadania: prozdrowotny
Skrócony opis zadania: Niedawno „opanowana” pandemia, tocząca się za granicą wojna i ogólna sytuacja geopolityczna na świecie która, przyczyniła się do wzrostu kosztów życia, odcisnęły spore piętno na zdrowiu psychicznym i fizycznym wielu ludzi. Dlatego niezwykle ważna staje się umiejętność dbania o siebie w obu tych sferach. Poprzez zapewnienie ciekawej oferty dodatkowych zajęć sportowych, warsztatów dotyczących zdrowego żywienia i imprez promujących zdrowy styl życia w myśl filozofii Self-Care pragniemy pokazać mieszkańcom powiatu głubczyckiego w każdym wieku jak zadbać o siebie zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym. Projekt ma na celu uzmysłowienie jak istotne jest życie w sposób zdrowy, a także jak ważne jest przejęcie odpowiedzialności za własne szczęście oraz dobre relacje z innymi ludźmi. Z oferty będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu Głubczyckiego.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA