plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 73
Tytuł zadania: Organizacja zawodów sikawek konnych, obchodów Dnia Strażaka, festynu integracyjnego oraz wojewódzkich warsztatów MDP
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kędzierzyńsko-kozielski ) - Cisek, ( powiat kędzierzyńsko-kozielski ) - Pawłowiczki, ( powiat kędzierzyńsko-kozielski ) - Reńska Wieś, ( powiat strzelecki ) - Ujazd
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Projekt będzie polegał na organizacji wydarzeń, których celem będzie zwiększenie aktywności wśród druhów ochotniczych straży pożarnych, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, a także integracja społeczeństwa. Zadanie będzie polegać na organizacji 4 wydarzeń. Projekt przewiduje zorganizowanie takich wydarzeń jak: zawody sikawek konnych, wojewódzkich warsztatów młodzieżowych drużyn pożarniczych, obchodów Dnia Strażaka, oraz festynu integracyjnego
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA