plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 72
Tytuł zadania: FESTIWAL FILMÓW ( I WARSZTATY FILMOWE) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: oleski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat oleski ) - Dobrodzień, ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski, ( powiat oleski ) - Olesno, ( powiat oleski ) - Praszka, ( powiat oleski ) - Radłów, ( powiat oleski ) - Rudniki, ( powiat oleski ) - Zębowice
Charakter zadania: kulturalny
Skrócony opis zadania: Jako rodzic dzieci kształconych w małej miejscowości mam pewne obawy, czy moje dziecko ma tak samo dobre warunki edukacyjne jak dziecko np. z Opola? Zgłosiłam to zadanie do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego, bo wiem że jest wielu podobnie jak ja myślących rodziców. Rodziców, którzy chcą dla swoich dzieci wszystko co najlepsze, którzy chcą swoim pociechom dać najlepsze możliwe warunki rozwoju. Zrealizowanie w powiecie oleskim cyklu warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży ma zaciekawić ich sztuką tworzenia filmów. Da im szansę na spojrzenie na życie z szerszej perspektywy - być może odnajdą w sobie pasję do robienia filmów, do pracy nad swoim warsztatem aktorskim. Podsumowaniem cyklu warsztatów filmowych będzie zrealizowanie Oleskiego Festiwalu Filmów dla dzieci i młodzieży. Festiwalu filmów bez przemocy, filmów tworzonych przede wszystkim przez młodych artystów. My tylko głosujemy, a dzieci mają świetną zabawę :)
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA