plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 71
Tytuł zadania: Łączymy ludzi i pokolenia poprzez śpiew chóralny - aktywizacja społeczności lokalnej na spotkaniach, koncertach i wydarzeniach artystycznych.
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: głubczycki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat głubczycki ) - Głubczyce
Charakter zadania: inny (mieszczący się w granicach zadań województwa określonych ustawami)
Skrócony opis zadania: Głównym celem jest międzypokoleniowa integracja społeczności lokalnej, zarówno powiatowej, jak również wewnątrz chóralnej a także - wzmocnienie więzi i relacji międzyludzkich, poprzez dotarcie z kulturą chóralną do osób najbardziej potrzebujących i oddalonych społecznie.Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów. Powyższe cele realizowane będą w różnych formach, poprzez organizowanie:, występów, koncertów, warsztatów, imprez plenerowych (kulturalnych, społecznych i edukacyjnych). Występy wzbogacać będą lokalne spotkania i uroczystości w środowisku osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (m.in. DPS-y, Domy Dziecka, Zakład Karny).Organizowane warsztaty prowadzone będą przez specjalistów przygotowujących chór do zaplanowanej aktywności artystycznej, w ramach powyższych zadań.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA