plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 70
Tytuł zadania: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W POWIECIE OLESKIM
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: oleski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat oleski ) - Dobrodzień, ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski, ( powiat oleski ) - Olesno, ( powiat oleski ) - Praszka, ( powiat oleski ) - Radłów, ( powiat oleski ) - Rudniki, ( powiat oleski ) - Zębowice
Charakter zadania: prozdrowotny
Skrócony opis zadania: Projekt dotyczy promocji i ochrony zdrowia. Celem projektu jest szybkie wykrycie nieprawidłowości w rozwoju dziecka oraz niwelowanie ich poprzez wczesne wspomaganie rozwoju - multidyscyplinarną konsultację i terapię: neurologopedyczną, fizjoterapeutyczną oraz sensoryczną, indywidualnie dostosowaną do potrzeb dziecka. Każdemu pacjentowi przysługiwać będą cztery spotkania udzielone na przestrzeni czasu trwania projektu. Usługi przeznaczone są dla mieszkańców powiatu oleskiego, w wieku od 0 do 4 r.ż., w tym niemowlęta i dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością oraz dzieci sprawne, których rozwój jest nieharmonijny lub budzi niepokój rodzica. Realizacja tego zadania przyczyni się do zmniejszenia problemu z dostępem do specjalistycznej diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych dzieci. Udzielona pomoc będzie stanowić pomoc w niwelowaniu nieprawidłowości rozwoju dzieci, skróci czas powrotu do zdrowia oraz zmniejszy ryzyko trwałych nieprawidłowości.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA