plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 67
Tytuł zadania: Edukacja artystyczna i wychowanie przez sztukę – międzypokoleniowe działania w środowisku chóralnym”
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat głubczycki ) - Głubczyce, ( powiat prudnicki ) - Głogówek
Charakter zadania: inny (mieszczący się w granicach zadań województwa określonych ustawami)
Skrócony opis zadania: Głównym celem jest edukacja artystyczna i wychowanie przez sztukę w oparciu o działania chóralne w środowisku powiatu prudnickiego i głubczyckiego. Projekt zakłada wzmożenie działań związanych z kształceniem artystycznym i edukacyjnym poprzez warsztaty, koncerty i spotkania szkoleniowe. Inicjatywa ma charakter międzypokoleniowy – skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowane przez uczestników koncerty chóralne będą dostępne dla szerokiej publiczności, co umożliwi pokazanie ich talentów oraz wpłynie na rozwijanie świadomości kulturalnej społeczności lokalnej. Współpraca chórów Angelus Cantat z Głubczyc i Światło dla Młodych z Głogówka ma na celu inspirowanie, rozwijanie talentów i tworzenie niezapomnianych doświadczeń artystycznych dla uczestników oraz wzmacnianie więzi między pokoleniami poprzez sztukę.
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA