plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 66
Tytuł zadania: Organizacja wyjazdów integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych oraz imprez integracyjnych i kulturalnych dla mieszkańców powiatu głubczyckiego.
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: głubczycki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat głubczycki ) - Baborów, ( powiat głubczycki ) - Branice, ( powiat głubczycki ) - Głubczyce, ( powiat głubczycki ) - Kietrz
Charakter zadania: kulturalny
Skrócony opis zadania: Zadanie będzie polegało na organizacji wyjazdów integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych oraz imprez integracyjnych i kulturalnych dla mieszkańców powiatu głubczyckiego – z gmin Branice, Baborów, Kietrz i Głubczyce. Celem zdania jest integracja i aktywizacja mieszkańców powiatu głubczyckiego i umożliwienie im wzajemnej integracji w trakcie wyjazdów czy organizowanych imprez. Wyjazdy i imprezy będą się odbywały w terminach: luty-listopad 2025. Będą to wyjazdy i imprezy głównie dla dzieci, młodzieży i seniorów – miejsce docelowe i tematyka wybierane przez grupę docelową uczestników. Kosztami będzie głównie transport na wyjazdy oraz poczęstunek na imprezach integracyjnych i kulturalnych, ponadto koszty biletów wstępu do atrakcji kulturalnych oraz koszt noclegów.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA