plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 65
Tytuł zadania: SPORTOWO - NIE CYFROWO
Zasięg zadania: Powiatowy - miasto Opole (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole
Charakter zadania: sportowy
Skrócony opis zadania: Projekt 'Sportowo - nie cyfrowo' polega na przeprowadzeniu zajęć sportowych dla mieszkańców Opola. Projekt skupia się na odwracaniu uwagi od technologii cyfrowych i zachęcaniu uczestników do aktywności fizycznej, integracji społecznej oraz zdrowego trybu życia. Projekt ma na celu integrację lokalnej społeczności, aktywizację, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu. Będą to zajęcia z różnych dziedzin sportowych aby dzieci i dorośli mogli się sprawdzić w różnych dyscyplinach i w ten sposób rozwijać swoje umiejętności. Projekt ma na celu zachęcanie dzieci i dorosłych do aktywnego spędzania czasu, ma być alternatywą dla telewizji, telefonu, konsoli.
Szacunkowe koszty: 72 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 72 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA