plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 64
Tytuł zadania: DAWNIEJ I DZIŚ- MIĘDZYPOKOLENIOWE GRY I ZABAWY
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: nyski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat nyski ) - Nysa
Charakter zadania: edukacyjny
Skrócony opis zadania: Zadaniem projektu jest aktywizacja i integracja międzypokoleniowa, seniorów z przedszkolakami, poprzez wspólne zajęcia, gry i zabawy. Integracja mieszkańców terenów wiejskich i miejskich Propagowanie aktywnego wypoczynku w sali zabaw czy świetlicy wiejskiej lub na świeżym powietrzu. Wspólne zabawy, ciekawe zajęcia i warsztaty, konkursy, wycieczki oraz wspólne świętowanie różnych uroczystości nieustannie sprzyjają wzajemnemu uczeniu się i przyjaznemu „łączeniu pokoleń”. Zadanie będzie wzmacniać więzi rodzinne dzieci, rodziców i dziadków, w tym z osobami z niepełnosprawnością. Planujemy warsztaty rękodzielnicze, kulinarne , czytelnicze, pierwszej pomocy, programowania. Zajęcia pozwolą na wymianę doświadczeń wszystkich uczestników : młodzież i dzieci edukują seniorów – seniorzy edukują młodszych. Integracja środowiska przedszkolnego, rodzinnego i lokalnego to cele, które zamierzamy osiągnąć.
Szacunkowe koszty: 79 009.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 99 998.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA