plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 61
Tytuł zadania: Powiatowa Kadra Czeka - warsztaty piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu Opolskiego i Opola
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący: miasto Opole, powiat opolski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole, ( powiat opolski ) - Chrząstowice, ( powiat opolski ) - Dobrzeń Wielki, ( powiat opolski ) - Dąbrowa, ( powiat opolski ) - Komprachcice, ( powiat opolski ) - Murów, ( powiat opolski ) - Niemodlin, ( powiat opolski ) - Ozimek, ( powiat opolski ) - Popielów, ( powiat opolski ) - Prószków, ( powiat opolski ) - Tarnów Opolski, ( powiat opolski ) - Turawa, ( powiat opolski ) - Tułowice, ( powiat opolski ) - Łubniany
Charakter zadania: sportowy
Skrócony opis zadania: Warsztaty dla dzieci i młodzieży z powiatu opolskiego z piłki noznej prowadzone przez wykwalifikowane osoby będące mieszkańcami powiatu Opolskiego pomagające w integracji miedzy dziecmi i młodzieżą z miejscowości z Powiatu Opolskiego gdzie będą prowadzone warsztaty i turnieje piłkarskie oraz spotkania ze znanymi piłkarzami z Opolszczyzny.
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA