plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 59
Tytuł zadania: Rodzinny piknik prozdrowotny – sprawdźmy razem stan naszego zdrowia
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: opolski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat opolski ) - Ozimek, ( powiat opolski ) - Tarnów Opolski
Charakter zadania: prozdrowotny
Skrócony opis zadania: Piknik prozdrowotny to wydarzenie medyczno-sportowe, mające na celu udostępnienie możliwości skorzystania z nieodpłatnych badań i konsultacji medycznych dla dzieci i dorosłych. Głównym celem projektu jest poprawia stanu zdrowia rodzin oraz szerzenie świadomości profilaktyki. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do dzieci, jak i całych rodzin.
Szacunkowe koszty: 90 840.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 81 600.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA