plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 58
Tytuł zadania: Harmonia Dźwięków: Koncerty Otwartego Nieba w Pokoju i Namysłowie
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: namysłowski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat namysłowski ) - Namysłów, ( powiat namysłowski ) - Pokój
Charakter zadania: kulturalny
Skrócony opis zadania: Projekt "Harmonia Dźwięków" stanowi inicjatywę kulturalną, której celem jest organizacja koncertu plenerowego w malowniczej miejscowości Pokój oraz koncertu w Namysłowskim Domu Kultury, leżących na terenie Województwa Opolskiego. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy będą mieli okazję delektować się różnorodnymi gatunkami muzycznymi w atmosferze przyrody, co ma przyczynić się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej oraz promocji kulturalnej regionu. Projekt "Harmonia Dźwięków" ma na celu stworzenie atmosferycznych i kulturalnych wydarzeń, które będą stanowić atrakcyjną alternatywę rozrywkową dla mieszkańców Pokoju i Namysłowa. Poprzez promocję lokalnych talentów artystycznych oraz integrację społeczności, projekt przyczyni się do budowania silnej tożsamości regionalnej oraz kreowania pozytywnego wizerunku Województwa Opolskiego jako miejsca bogatego w życie kulturalne i artystyczne.
Szacunkowe koszty: 64 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 64 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA