plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 57
Tytuł zadania: Patrz, słuchaj, przeżywaj! Społeczna Orkiestra Kameralna ,,Con Vigore” - z klasyką na ,,Ty”
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kędzierzyńsko-kozielski ) - Bierawa, ( powiat kędzierzyńsko-kozielski ) - Kędzierzyn-Koźle, ( powiat kędzierzyńsko-kozielski ) - Pawłowiczki, ( powiat kędzierzyńsko-kozielski ) - Reńska Wieś, ( powiat strzelecki ) - Leśnica, ( powiat strzelecki ) - Strzelce Opolskie
Charakter zadania: kulturalny
Skrócony opis zadania: Projekt obejmuje: aktywizację i wsparcie mieszkańców powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Strzeleckiego w rozwijaniu wysokiej kultury muzycznej. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych. Wzbogaci ofertę kulturalną poprzez organizację koncertów dla społeczności lokalnej w istniejących w w/w powiatach bazach lokalowych, instytucjach kultury, oraz w przestrzeniach sakralnych. Zachęci wszystkie grupy wiekowe do kontaktów z żywą muzyką i odkrywaniem piękna muzyki klasycznej. Działania kulturalne i prospołeczne dzięki systematycznym próbom zespołu i publicznym koncertom w wielu miejscach i różnorodnych środowiskach. Organizowanie wyjazdowych warsztatów celem rozwoju i integracji zespołu. Wzbogacenie instrumentarium orkiestry i doposażenie w niezbędne sprzęty i akcesoria.
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA