plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 56
Tytuł zadania: "Kobiece Inspiracje: Spotkania, które zmieniają życie"
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: brzeski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat brzeski ) - Brzeg, ( powiat brzeski ) - Lewin Brzeski, ( powiat brzeski ) - Skarbimierz
Charakter zadania: edukacyjny
Skrócony opis zadania: Inicjatywa jest skierowana do kobiet powyżej szesnastego roku życia z powiatu brzeskiego i ma na celu wsparcie w sferze: osobistej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej oraz promuje uczenie się przez całe życie zgodnie z najnowszymi odkryciami naukowymi. Projekt, poprzez cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych, zainspiruje kobiety do zmian i podejmowania nowych wyzwań, wzmocni ich wiarę we własne możliwości, przyczyni się do wyrównania szans na rynku pracy. Zajęcia będą także służyły integracji oraz wymianie doświadczeń z poszanowaniem różnic kulturowych. Spotkania obejmują tematy z różnych obszarów życia, takich jak budżetowanie finansów domowych, rozwój kariery czy zdrowie fizyczne i psychiczne i mają stworzyć przestrzeń do rozwoju i wzajemnego wsparcia. Inicjatywa również ma na celu promocję walorów Opolszczyzny i pokazanie roli kobiet w rozwoju naszego regionu, m.in. podczas spotkań i wyjazdu integracyjnego.
Szacunkowe koszty: 96 800.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 96 800.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA