plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 55
Tytuł zadania: BADANIE PRZESIEWOWE SŁUCHU W POWIECIE OLESKIM, KLUCZBORSKIM I NAMYSŁOWSKIM
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Byczyna, ( powiat kluczborski ) - Kluczbork, ( powiat kluczborski ) - Lasowice Wielkie, ( powiat kluczborski ) - Wołczyn, ( powiat namysłowski ) - Domaszowice, ( powiat namysłowski ) - Namysłów, ( powiat namysłowski ) - Pokój, ( powiat namysłowski ) - Wilków, ( powiat namysłowski ) - Świerczów, ( powiat oleski ) - Dobrodzień, ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski, ( powiat oleski ) - Olesno, ( powiat oleski ) - Praszka, ( powiat oleski ) - Radłów, ( powiat oleski ) - Rudniki, ( powiat oleski ) - Zębowice
Charakter zadania: prozdrowotny
Skrócony opis zadania: Projekt dotyczy poprawy dostępności usług zdrowotnych. Głównym celem jest zwiększenie wykrywalności zaburzeń słuchu we wszystkich grupach wiekowych. Każdy beneficjent, w zależności od potrzeby, będzie mógł wziąć udział w przesiewowych badaniach słuchu. W celu pogłębienia diagnozy możliwa będzie konsultacja z neurologopedą i/lub fizjoterapeutą i/lub terapeutą integracji sensorycznej. Zaburzenia słuchu to nie tylko problem osób starszych. Statystyki pokazują, że zaburzenia słuchu dotyczą ok 20% dzieci. Badania przesiewowe słuchu to znakomity przykład wczesnej profilaktyki schorzeń, które mają wpływ na rozwój człowieka, jego funkcjonowanie oraz codzienną komunikację z otoczeniem. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego, bez ograniczeń wiekowych.
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA