plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 52
Tytuł zadania: PIŁKARSKIE OPOLE -warsztaty i turnieje piłki nożnej integrujące mieszkańców Opola poprzez sport
Zasięg zadania: Powiatowy - miasto Opole (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole
Charakter zadania: sportowy
Skrócony opis zadania: Cykl warsztatów i turniejów piłki nożnej dla pełnoletnich mieszkańców miasta Opola,prowadzone będą w różnych lokalizacjach miasta, integrujący mieszkańców między dzielnicami a prowadzony będzie przez mieszkańców Opola posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA