plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 50
Tytuł zadania: Opolska Dziecięca Orkiestra Dęta - rozwijamy nasze talenty
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: krapkowicki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat krapkowicki ) - Gogolin, ( powiat krapkowicki ) - Krapkowice, ( powiat krapkowicki ) - Walce
Charakter zadania: kulturalny
Skrócony opis zadania: Opolska Dziecięca Orkiestra Dęta - rozwijamy nasze talenty to projekt realizowany w Gminie Walce, skierowany jest do dzieci do 16 lat z powiatów krapkowickiego, opolskiego, prudnickiego i kędzierzyńsko - kozielskiego. Nie znaczy to jednak, że nie mogą dołączyć inne chętne osoby. W ramach zadania chcemy stworzyć dzieciom lepsze warunki do nauki gry poprzez zakup instrumentów dętych i perkusyjnych. Chcemy również wyposażyć młodych muzyków w jednakowe stroje. W ramach tego zadania zorganizujemy 3 dniowe warsztaty oraz na zakończenie zaprezentujemy się w programie kolędowo - noworocznym.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA