plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 48
Tytuł zadania: Gry o Serce - Opole
Zasięg zadania: Powiatowy - miasto Opole (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: "Inicjatywa „Gry o Serce - Opole” to charytatywne turnieje w „Diunę” i ping ponga, mające na celu wsparcie lokalnych organizacji pomagających dzieciom i młodzieży. Otwarte dla mieszkańców Opola, bez ograniczeń wiekowych, wydarzenia te promują integrację, zdrową rywalizację i podnoszą świadomość o lokalnych potrzebach. Unikalny twist: zwycięzcy wybierają, na jaki cel przeznaczone zostaną zebrane środki. Projekt obejmuje również zbiórkę darów materialnych, wzbogacając wsparcie. Organizowane cyklicznie, mają wzmocnić więzi społeczne i zebrać fundusze oraz datki na rzecz najbardziej potrzebujących. Przyłącz się, wspieraj dobre cele i baw się dobrze, pokazując wielkie serce Opola!"
Szacunkowe koszty: 60 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 60 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA