plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 47
Tytuł zadania: Centrum druku 3D Opole
Zasięg zadania: Powiatowy - miasto Opole (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole
Charakter zadania: edukacyjny
Skrócony opis zadania: Inicjatywa uruchomienia Centrum Wydruku 3D w Opolu ma na celu demokratyzację dostępu do technologii druku 3D dla wszystkich mieszkańców. Celem jest edukacja, wspieranie innowacyjności i rozwój umiejętności praktycznych. Skierowana jest do osób w każdym wieku, od młodzieży szkolnej i studentów, przez przedsiębiorców, hobbystów, aż po edukatorów. Centrum zapewni dostęp do drukarek 3D, materiałów, warsztatów i szkoleń, tworząc przestrzeń do nauki, eksperymentowania i tworzenia. Dzięki temu, inicjatywa przyczyni się do wzrostu zainteresowania technologią, stymulacji lokalnej gospodarki oraz promowania kreatywności jako klucza do rozwoju społeczno-gospodarczego Opola.
Szacunkowe koszty: 99 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 99 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA