plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 46
Tytuł zadania: Centrum aktywnego mieszkańca WRZOSOWISKO
Zasięg zadania: Powiatowy - miasto Opole (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole
Charakter zadania: prozdrowotny
Skrócony opis zadania: Przedmiotem zadania jest zawiązanie Centrum aktywnego mieszkańca WRZOSOWISKO oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Opola. Głównym celem zadania będzie uświadomienie mieszkańcom naszego miasta, jak ważna jest dbałość o własne zdrowie i jakie korzyści ta czynność za sobą niesie. WRZOSOWISKO tworzyć będzie przestrzeń propagującą zdrowy styl życia i umożliwiającą wprowadzenie trwałych nawyków w naszej codzienności. Realizacja zadania polegać będzie na przeprowadzeniu w Centrum bezpłatnych: warsztatów z zakresu zdrowego gotowania, zastosowania ziół, które wzmacniają odporność i pielęgnują ciało oraz spotkań z dietetykiem, zajęć ruchowych, a także organizacji pikników z zabawami i grami sportowymi. Działalność WRZOSOWISKA i wspólne spędzanie czasu wpłyną pozytywnie na integrację społeczną mieszkańców Opola. W zaplanowanych działaniach uczestniczyć będą mogli wszyscy chętni mieszkańcy stolicy naszego regionu: dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA