plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 44
Tytuł zadania: Koncert z Janem Pawłem II
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący: miasto Opole, powiat opolski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole, ( powiat opolski ) - Chrząstowice, ( powiat opolski ) - Dobrzeń Wielki, ( powiat opolski ) - Dąbrowa, ( powiat opolski ) - Komprachcice, ( powiat opolski ) - Murów, ( powiat opolski ) - Niemodlin, ( powiat opolski ) - Ozimek, ( powiat opolski ) - Popielów, ( powiat opolski ) - Prószków, ( powiat opolski ) - Tarnów Opolski, ( powiat opolski ) - Turawa, ( powiat opolski ) - Tułowice, ( powiat opolski ) - Łubniany
Charakter zadania: kulturalny
Skrócony opis zadania: Organizacja koncertu muzycznego z Janem Pawłem II w kościele Jana Pawła II w Opolu to zadanie o głębokim znaczeniu kulturowym i duchowym. Celem jest upamiętnienie dziedzictwa Papieża Polaka i promowanie jego uniwersalnych wartości: pokoju, solidarności i wzajemnego szacunku. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców województwa bez ograniczeń wiekowych, zachęcając rodziny, młodzież i seniorów do wspólnego przeżywania i refleksji nad przesłaniem Jana Pawła II. Koncert ma stać się przestrzenią łączącą pokolenia, inspirującą do zastanowienia nad wpływem Papieża na współczesny świat. Inicjatywa ta stanowi nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale także misję społeczną, promując pozytywne wartości i wzmacniając więzi wspólnotowe.
Szacunkowe koszty: 124 240.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 124 240.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA