plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 43
Tytuł zadania: Aktywne Pokolenia
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat głubczycki ) - Baborów, ( powiat głubczycki ) - Branice, ( powiat głubczycki ) - Głubczyce, ( powiat głubczycki ) - Kietrz, ( powiat prudnicki ) - Głogówek
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Wspólnie spędzony czas to coś najcenniejszego w naszym życiu. Coś czego nie można kupić za żadną walutę. Aktywny wypoczynek ma wiele zalet: uczy przez zabawę, wzbogaca wyobraźnię, pozwala zacieśniać więzi. Dzieci i młodzież mogą spożytkować energię a dorośli otrzymują w zamian coś bardzo cennego, mogą znowu poczuć tą radość wew. dziecka. Wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu ma w dzisiejszych czasach sporą konkurencję w postaci wszechobecnej dostępności do sieci, ekranów komórkowych. Dlatego tak ważne jest, aby spędzać czas razem, offline. Wspólne siedzenie przed TV wcale nie zbliża nas do siebie. Stąd pomysł na realizację projektu „Aktywne Pokolenia”, który ma na celu zaktywizowanie mieszkańców woj.opolskiego w każdym wieku. Chcemy pokazać uczestnikom projektu, że woj.opolskie roztacza przed nami mnóstwo możliwości na aktywne spędzanie wspólnego czasu. Woj.opolskie jest piękne i warte odkrycia. Planujemy wiele wycieczek tematycznych łączących w sobie elementy nauki i rozrywki.
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA