plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 38
Tytuł zadania: ”Wieś kreatywna- Wieś z pasją”
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: brzeski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat brzeski ) - Grodków
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Celem projektu jest organizacja szeregu spotkań i warsztatów wakacyjnych dla dzieci oraz dorosłych z terenów wiejskich. Będą to warsztaty florystyczne, tworzenia makramy, mydlarskie, technik postarzania drewna, graffiti czy ekologiczne. Rozpoczęcie zainauguruje piknik rodzinny a zakończone będą spotkaniem połączonym z wyświetleniem dokumentu stworzonego przez mieszkańców na temat historii regionu. Wspólne spotkania, ciekawe warsztaty i wykłady pozwolą mieszkańcom wsi na zdobycie nowych umiejętności oraz integrację międzypokoleniową, wyrównując tym samym szanse między wsią a miastem pod względem dostępu do atrakcyjnej formy spędzania czasu.
Szacunkowe koszty: 67 500.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 67 500.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA