plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 37
Tytuł zadania: Głuchołaski Piknik Rodzinny – Sztolnia Trzech Króli
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: nyski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat nyski ) - Głuchołazy
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Założeniem projektu „Głuchołaski Piknik Rodzinny – Sztolnia Trzech Króli” jest zorganizowanie weekendowego pikniku dla wszystkich mieszkańców i turystów bez względu na przedział wiekowy, który zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy oraz wzmocni promocję regionu. Podczas wydarzenia odbędą się: zlot i pokaz pojazdów zabytkowych i specjalistycznych, plener rzeźbiarski, warsztaty płukania złota, miasteczko zabaw, konkursów i gier dla dzieci, koncerty, wycieczka piesza szlakiem zabytkowych sztolni, prezentacja rzeźb i historii szlaku trzech króli, biesiada rodzinna oraz szereg innych atrakcji. Tak szeroka oferta pozwoli stworzyć ofertę dla wszystkich zainteresowanych, którzy dzięki piknikowi będą mogli nawiązać oraz wzmocnić integrację ze społecznością na pograniczu polsko-czeskim. Osoby zainteresowane motoryzacją, turystyką, górnictwem i historią tych terenów na pograniczu polsko – czeskim zacieśnią relację, wymienią doświadczenia oraz poznają wspólne dziedzictwo kulturowe.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA