plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 35
Tytuł zadania: Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra!
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący: miasto Opole, powiat opolski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole, ( powiat opolski ) - Prószków
Charakter zadania: kulturalny
Skrócony opis zadania: „Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra!” to zadanie z dziedziny kultury, aktywizujące nie tylko młodych wykonawców, którzy realizują swoją pasję grania w zespołach muzycznych, ale też zwyczajnych ludzi, którzy na co dzień nie mają zbyt wielu możliwości obcowania z żywą muzyką. Zapraszamy do udziału miłośników muzyki - rozdajemy muzyczną radość w zamian za waszą obecność. Chcemy znów muzycznie was oczarować, mając nowe nuty, nowe instrumenty będziemy dla was ponownie grać z największą pasją!
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA