plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 34
Tytuł zadania: Muzyka łączy pokolenia
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: opolski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat opolski ) - Prószków
Charakter zadania: kulturalny
Skrócony opis zadania: Zadanie ma na celu aktywizację seniorów oraz dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym regionu. Starość nie musi być synonimem bierności oraz samotności, a wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, może być to czas aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Koncert dla babci i dziadka to inicjatywa, która ma na celu zachęcenie osób starszych do wyjścia z domu, spotkania się z innymi ludźmi, wysłuchaniu koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys. Za pomocą realizacji projektu pragniemy umocnić więzi międzypokoleniowe. Koncert dedykowany seniorom w wykonaniu ich wnuków z całą pewnością się do tego przyczyni.  Z kolei praca edukacyjna z dziećmi i młodzieżą ma na celu wykształcenie nowego pokolenia muzykującego. Realizacja zadania da im szansę na rozwój umiejętności muzycznych, przyczyni się do integracji młodego pokolenia, umożliwi im zaprezentowanie i pochwalenie się efektami swojej pracy szerszemu gronu odbiorców.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA