plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 33
Tytuł zadania: Organizacja Wojewódzkich Halowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: kędzierzyńsko-kozielski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kędzierzyńsko-kozielski ) - Polska Cerekiew
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Projekt przewiduje organizację Wojewódzkich Halowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Planowane zadanie jest skierowane dla drużyn MDP z terenu woj. opolskiego. Dzięki realizacji zadania zwiększy się aktywność młodych druhów, a także atrakcyjność przynależności do OSP. Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującym w kraju regulaminem. Nad prawidłowym przeprowadzeniem zmagań będzie czuwać 20 osobowy zespół wykwalifikowanych sędziów.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA