plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 32
Tytuł zadania: Graj , Ćwicz i Koncertuj z Orkiestrą Opole - Szczepanowice
Zasięg zadania: Powiatowy - miasto Opole (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole
Charakter zadania: kulturalny
Skrócony opis zadania: Obecny projekt zakłada rozwój orkiestry Opole Szczepanowice w skład której wchodzi uzdolniona muzycznie młodzież. W ramach projektu będą organizowane próby orkiestry, warsztaty muzyczne, koncerty galowe. Do koncertów zostaną zaproszone jako soliści/solistki dzieci i młodzież uzdolnione muzycznie. Dzięki systematycznym spotkaniom, próbom, warsztatom, na których przygotowywany będzie repertuar, orkiestra wspólnie z dziećmi i młodzieżą będzie mogła brać udział: w różnych występach kameralnych, festynach, na terenie naszej dzielnicy, naszego miasta, powiatu, województwa, konkursach, przeglądach, a przede wszystkim w dużych koncertach galowych, na terenie Miasta organizowanych przez Urząd Marszałkowski naszego Województwa (np. koncert galowy w Filharmonii Opolskiej). Występy będą adresowane do wszystkich mieszkańców Opola i powiatu Opolskiego uczestniczących w koncertach i warsztatach bez różnicy na wiek oraz do młodzieży uczestniczącej w ww. wydarzeniach jako wykonawcy.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA