plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 31
Tytuł zadania: W OSP SĄ DRONY - JEST BEZPIECZNIE Z KAŻDEJ STRONY.
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: strzelecki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat strzelecki ) - Ujazd
Charakter zadania: edukacyjny
Skrócony opis zadania: Zorganizowanie obozu szkoleniowo-warsztatowego z zakresu nabycia umiejętności przetrwania w trudnych warunkach zewnętrznych w dzień i w nocy na obszarach leśnych, orientacji w terenie oraz poszukiwania osób zaginionych z wykorzystaniem różnego rodzaju przyrządów oraz drona z kamerą termowizyjną dla 25 strażaków OSP z powiatu strzeleckiego.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA