plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 30
Tytuł zadania: "W jedności siła" - organizacja wyjazdów edukacyjnych , kulturalnych oraz imprezy kulturalnej dla mieszkańców Powiatu Nyskiego i Brzeskiego
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: nyski, brzeski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat brzeski ) - Brzeg, ( powiat nyski ) - Nysa
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców tj. do dzieci , młodzieży oraz dorosłych. Ta forma aktywności ma zachęcić mieszkańców z okolicznych regionów powiatów do udziału w organizowanej imprezie oraz wyjazdach. Lokalne społeczności oczekują ciekawych formy spędzania wolnego czasu- w sposób aktywny a za razem edukacyjny. Takim jest niewątpliwie nasz projekt. Projekt ten wzbogaci ofertę edukacyjno – kulturalną i pozwoli zmniejszyć niedosyt tego typu przedsięwzięć. Zadanie polegało będzie na zorganizowaniu imprezy kulturalnej oraz kilkunastu wycieczek edukacyjnych
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA