plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 28
Tytuł zadania: " Lokalni - Aktywni" wspólne spędzanie czasu - bezpieczeństwo - rywalizacja - integracja mieszkańców Gminy Nysa
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: nyski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat nyski ) - Nysa
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: W ramach zadania przewiduje się organizację zawodów które zostaną rozegrane w dwóch konkurencjach zgodnie z regulaminem młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych CTIF oraz z regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych. W trakcie zawodów odbędą się pokazy ratownicze strażaków oraz udzielania pierwszej pomocy. Dla najmłodszych będzie zorganizowana strefa bezpiecznej zabawy. Zadanie ma na celu zachęcenie dzieci, młodzieży z sołectw gminy Nysa do aktywnej formy spędzania wolnego czasu w ramach zawodów. Dwie konkurencje drużynowe dla każdej z grup wiekowych mają na celu integrację grup młodzieży z terenu gminy Nysa obejmującej 11 sołectw a tym samym zawarcie koleżeńskich relacji pomiędzy dziećmi, młodzieżą a rodzicami.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA