plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 27
Tytuł zadania: HALOWE MŁODZIEŻOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: krapkowicki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat krapkowicki ) - Gogolin, ( powiat krapkowicki ) - Krapkowice, ( powiat krapkowicki ) - Strzeleczki, ( powiat krapkowicki ) - Walce, ( powiat krapkowicki ) - Zdzieszowice
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Projekt pn. "HALOWE MŁODZIEŻOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH" realizowany będzie na terenie powiatu krapkowickiego i swoim zasięgiem obejmować będzie obszar całego powiatu krapkowickiego. W zawodach uczestniczyć może młodzież w wieku rocznikowo od 10 lat do 16 lat wchodzące w skład drużyn w liczbie od 4 do 5 osób na drużynę. W zawodach przewiduje się maksymalnie 25 drużyn, tj. łącznie ok. 125 dzieci. Liczba drużyn ograniczona jest od wielkości hali. Głównym celem zawodów jest promowanie udzielanie pierwszej pomocy w ramach zadań prospołecznych. Do wygrania przewiduje się Defibrylator AED w zewnętrznej kapsule i defibrylator AED w torbie oraz do rozlosowania wśród uczestników i kibiców 100 sztuk czujek dymu, 100 sztuk apteczek pierwszej pomocy. W czasie zawodów zorganizowane będą warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz możliwość ćwiczenia na fantomach.
Szacunkowe koszty: 60 500.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 60 500.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA