plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 24
Tytuł zadania: Muzyczna Pierwsza Klasa
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: krapkowicki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat krapkowicki ) - Zdzieszowice
Charakter zadania: edukacyjny
Skrócony opis zadania: Zadanie ma na celu kontynuowanie rozpoczętej już edukacji muzycznej i kulturalnej dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie wyobraźni na wartości muzyczne w ramach zrealizowanego projektu MBO 2019 pt. „Muzykowanie od podstaw”. Jednocześnie działania te sprzyjać będą odrodzeniu tradycji muzykowania istniejącej przed laty w małych społecznościach lokalnych, a także przy zakładowych domach kultury, poprzez umożliwienie uzdolnionym muzycznie dzieciom i młodzieży nauki gry na instrumentach pod okiem profesjonalnych nauczycieli oraz spotkań w grupie rówieśniczej o podobnych zainteresowaniach i utworzenie zespołu instrumentalnego integrującego społeczność lokalną.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA