plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 23
Tytuł zadania: Warsztaty tańców żywieckich oraz zakup strojów
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: kędzierzyńsko-kozielski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kędzierzyńsko-kozielski ) - Kędzierzyn-Koźle
Charakter zadania: kulturalny
Skrócony opis zadania: Na planowanych warsztatach będziemy kontynuować naukę tańca mieszkańców żywieckich, które poprowadzi profesjonalny choreograf z Żywca. Po zakończeniu nauki włączymy tańce regionu żywieckiego do naszego repertuaru, w związku z tym planujemy również zakup strojów z tego regionu (stroje będą potrzebne do występów).
Szacunkowe koszty: 93 380.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 93 380.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA