plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 22
Tytuł zadania: Szkolenie młodzieży z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości – VR dla MDP powiatu kluczborskiego.
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: kluczborski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Byczyna, ( powiat kluczborski ) - Kluczbork, ( powiat kluczborski ) - Lasowice Wielkie, ( powiat kluczborski ) - Wołczyn
Charakter zadania: edukacyjny
Skrócony opis zadania: Przygotowanie młodzieży do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców to jeden z priorytetów działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozwój technologiczny daje możliwość pokazania i doświadczenia przez młodych ludzi pracy jaką wykonują strażacy ratownicy uczestniczący w działaniach ratowniczo gaśniczych. Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w szkoleniach będzie mogło być zrealizowane w ramach projektu dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kluczborskiego. Warsztaty szkoleniowe dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości umożliwią uczestnikom doświadczyć zbliżonych do rzeczywistych możliwości działań bez narażania na niebezpieczeństwo. Młodzi ludzie na co dzień wykorzystują nowoczesne technologie do zabawy czy nauki w szkole. Realizowane zadanie będzie początkiem drogi ratownika poprzez nowoczesną technologię. Członkowie MDP doświadczą trudu jakiego doświadczają ich starsi koledzy uczestniczący już w realnych zdarzeniach.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA