plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 21
Tytuł zadania: Aktywni przekraczają granice - edycja V
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: opolski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat opolski ) - Dobrzeń Wielki
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Gmina Dobrzeń Wielki jest małą kompaktową gminą w której dzięki zaangażowaniu społeczników dużo się dzieje przez cały rok. W każdym sołectwie organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, które aktywizują mieszkańców w każdym przedziale wiekowym od przedszkolaka do seniora. Pragniemy zorganizować cykl wydarzeń sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów. Nasze hasło przewodnie, które towarzyszy nam od lat to „Od przedszkola do seniora”, będzie również w tej edycji hasłem przewodnim, programu „Aktywni przekraczają granice - Vedycja”, gdzie przewidziane jest wsparcie dla Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA