plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 20
Tytuł zadania: Postaw na siebie i na najbliższych - II Edycja
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Byczyna, ( powiat kluczborski ) - Kluczbork, ( powiat kluczborski ) - Lasowice Wielkie, ( powiat kluczborski ) - Wołczyn, ( powiat namysłowski ) - Domaszowice, ( powiat namysłowski ) - Namysłów, ( powiat namysłowski ) - Pokój, ( powiat namysłowski ) - Wilków, ( powiat namysłowski ) - Świerczów, ( powiat oleski ) - Dobrodzień, ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski, ( powiat oleski ) - Olesno, ( powiat oleski ) - Praszka, ( powiat oleski ) - Radłów, ( powiat oleski ) - Rudniki, ( powiat oleski ) - Zębowice
Charakter zadania: prozdrowotny
Skrócony opis zadania: Projekt jest kontynuacją projektu „Postaw na Siebie i na najbliższych” który jest realizowany w ramach szóstej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego. Pragniemy umożliwić dzieciom i dorosłym udział w konsultacjach z dietetykiem, neurologopedą, fizjoterapeutą i psychologiem. Jedna osoba będzie mogła skorzystać z więcej niż jednego rodzaju usługi, w zależności od potrzeby. Z pomocy psychologa będą mogły skorzystać min. osoby z zaburzeniami depresyjnymi czy lękowymi. Dzieci i młodzież borykająca się z nadwagą czy też z innymi zaburzeniami odżywiania. Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy czy też osoby dorosłe po udarach. Dzieci, z asymetrią czy też innymi wadami postawy. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu z dostępem do profesjonalnej i systematycznej terapii.
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA