plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 19
Tytuł zadania: ,,Smacznie najedzony, zdrowy i odporny”
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Kluczbork, ( powiat oleski ) - Dobrodzień, ( powiat oleski ) - Olesno, ( powiat oleski ) - Zębowice
Charakter zadania: prozdrowotny
Skrócony opis zadania: ,,Smacznie najedzony, zdrowy i odporny” To projekt skierowany do dzieci w wieku 7-10 lat, ich rodziców, intendentów, kucharzy szkolnych i innych osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci, w tym cateringów. Celem projektu jest zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci, ochrona przed chorobami cywilizacyjnymi oraz wzmacnianie odporności na infekcje. Będzie się to odbywać poprzez zwiększenie świadomości co do roli, jaką pełni zdrowe żywienie w zakresie szeroko pojętego zdrowia oraz pomoc w zmianie nawyków żywieniowych na zdrowsze podczas warsztatów kulinarno-edukacyjnych. Projekt zakłada organizację 4 warsztatów kulinarnych tematycznych oraz zakup blenderów dla szkół, by umożliwić dzieciom częste spożywanie zdrowych koktajli. Dla intendentów, kucharzy i cateringów jest przewidziane szkolenie z zakresu prawidłowego żywienia dzieci ze szczególnym uwzględnieniem podpowiedzi, jak włączyć większą ilość ryb oraz roślin strączkowych do jadłospisu dzieci.
Szacunkowe koszty: 149 200.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 106 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA