plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 18
Tytuł zadania: ,,Choroby serca: dieta DASH-więcej życia masz”
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: kluczborski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Kluczbork, ( powiat kluczborski ) - Wołczyn
Charakter zadania: prozdrowotny
Skrócony opis zadania: ,,Choroby serca: dieta DASH- więcej życia masz” Projekt jest skierowany do osób w wieku 40+ z terenu powiatu kluczborskiego. Celem projektu jest propagowanie diety DASH i zwiększanie świadomości co do roli, jaką pełni odpowiednia dieta przy nadciśnieniu i chorobach serca. Stosując dietę DASH mieszkańcy mają realny wpływ na swoje zdrowie, przez co wydłuża się ich życie, jak i znacząco poprawia się jego jakość. W projekcie przewidziane są wykłady na temat diety DASH z dietetykiem, degustacja potraw przyrządzonych wg zaleceń diety DASH oraz analiza składu ciała. Wykonana uczestnikom analiza składu ciała zwiększy ich świadomość, jak wygląda ich zdrowie ‘od środka’, m.in. poprzez pomiar tłuszczu trzewnego, którego nadmiar jest czynnikiem predysponujacym do wystąpienia nadciśnienia, zawału serca czy insulinooporności, co będzie działać motywująco do zmiany stylu życia. Weź zdrowie we własne ręce i zagłosuj na to zadanie ;)
Szacunkowe koszty: 83 900.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 54 500.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA