plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 17
Tytuł zadania: Świat realny a wirtualna rzeczywistość – szkolenie innowacyjne w OSP
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Kluczbork, ( powiat namysłowski ) - Świerczów, ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski, ( powiat oleski ) - Radłów
Charakter zadania: edukacyjny
Skrócony opis zadania: Szkolenia dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców to główny priorytet w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Posiadanie najlepszego i najdroższego sprzętu nie jest w stanie zastąpić człowieka jego umiejętności pozyskanych ze szkoleń oraz doświadczenia. Rozwój technologiczny to zagrożenia dla bezpieczeństwa, ale i możliwości powiększania wiedzy i doświadczenia w działalności Ochotniczych jak i zawodowych Straży Pożarnych. Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w szkoleniach z zakresu działań ratowniczo gaśniczych zdarzeń związanych z panelami fotowoltaicznymi jak i bateriami będzie mogło być zrealizowane w ramach projektu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego. Warsztaty szkoleniowe dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości umożliwią uczestnikom doświadczyć zbliżonych do rzeczywistych możliwości działań bez narażania życia zdrowia ratowników a zarazem będąc bezpiecznym na środowiska naturalnego.
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA