plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 15
Tytuł zadania: Wspólnie mieszkamy ,wspólnie działamy, wspólnie odpoczywamy -3 Dni dla rodziny
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: kluczborski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Byczyna, ( powiat kluczborski ) - Kluczbork, ( powiat kluczborski ) - Lasowice Wielkie, ( powiat kluczborski ) - Wołczyn
Charakter zadania: turystyczny
Skrócony opis zadania: Zadanie skierowane jest dla rodzin i rodzin zastępczych oraz osób z niepełnosprawnościami z powiatu kluczborskiego. Głównym celem zadania jest zorganizowanie trzydniowej wycieczki .Wycieczka o charakterze edukacyjno-rekreacyjno-wypoczynkowym. Organizator zapewnia: przejazd ,pełne wyżywienie ,strefa spa ,animacje dla dzieci piesze wycieczki z przewodnikiem po górach niskich ,nocleg. Zadanie ma na celu kompleksowe działanie na rzecz rodziny.
Szacunkowe koszty: 60 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 60 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA