plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 14
Tytuł zadania: ŚWIADOMY START W PRZYSZŁOŚĆ. BEZPLATNA FIZJOTERAPIA DZIECI I KOBIET
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: oleski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat oleski ) - Dobrodzień, ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski, ( powiat oleski ) - Olesno, ( powiat oleski ) - Praszka, ( powiat oleski ) - Radłów, ( powiat oleski ) - Rudniki, ( powiat oleski ) - Zębowice
Charakter zadania: prozdrowotny
Skrócony opis zadania: Świadomy start w przyszłość- BEZPŁATNA FIZJOTERAPIA DZIECI I KOBIET Projekt dotyczy profilaktyki prozdrowotnej kobiet oraz wsparcia rozwoju dzieci. Głównymi celami projektu jest dostęp do szybkiej i bezpłatnej fizjoterapii dzieci oraz kobiet. Zadaniem projektu jest edukacja kobiet w ciąży i po porodzie wtemacie zmian zachodzących w ich ciele, przygotowanie kobiety na świadomy poród, terapia występujących dolegliwości okołoporodowych. Zapobieganie problemom wieku rozwojowego dzieci, wsparcie rodziców oraz terapia nieprawidłowości mogących wystąpić w pierwszych latach życia dziecka. Projekt skierowany jest dla kobiet w ciąży i po porodzie oraz dla dzieci. Grupa wiekowa której dotyczy projekt to kobiety w wieku 18-45 roku życia oraz dzieci 0-18
Szacunkowe koszty: 87 500.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 87 500.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA