plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 12
Tytuł zadania: Nadzieja na lepsze jutro - rehabilitacja i terapia psychologiczna dla dzieci i ich rodzin - IV Edycja
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: oleski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat oleski ) - Dobrodzień, ( powiat oleski ) - Gorzów Śląski, ( powiat oleski ) - Olesno, ( powiat oleski ) - Praszka, ( powiat oleski ) - Radłów, ( powiat oleski ) - Rudniki, ( powiat oleski ) - Zębowice
Charakter zadania: prozdrowotny
Skrócony opis zadania: Projekt jest kontynuacją projektu „ Nadzieja na lepsze jutro- rehabilitacja i terapia psychologiczna dla dzieci i ich rodzin”, który był realizowany w powiecie oleskim w ramach drugiej, trzeciej i piątej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt ma dotyczyć promocji i ochrony zdrowia. Głównym celem jest zwiększenie dostępności do systematycznej i specjalistycznej rehabilitacji ruchowej oraz psychoterapii, podniesienie jakości świadczonych usług, skrócenie czasu oczekiwania na pomoc, przyspieszenie okresu powrotu do zdrowia lub minimalizację wykluczenia społecznego przez zmniejszenie niepełnosprawności. W terapię zostaną włączeni rodzice pacjentów. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu z dostępnością do profesjonalnej i systematycznej terapii. Terapią zostaną objęte dzieci do 18 roku życia oraz ich rodziny.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA