plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 11
Tytuł zadania: Zróbmy to dla siebie. Aktywna społeczność lokalna
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: strzelecki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat strzelecki ) - Zawadzkie
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Projekt uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej w zakresie aktywizacji w różnych dziedzinach: integracji międzypokoleniowej, dostępności do kultury wyższej wszystkich grup wiekowych. Zakłada kontynuację zadań wcześniejszych edycji MBO - warsztaty szkoleniowe dla uczestników zadania, zorganizowane wyjazdy na koncerty do instytucji kultury, rozwijanie działalności funkcjonujących na terenie gminy klubów modelarstwa kołowego oraz pływającego, szlifowanie umiejętności dziecięco-młodzieżowej orkiestry dętej, utworzonej podczas trwania poprzednich edycji MBO. Realizacja zadania zaangażuje wykwalifikowanych instruktorów mieszkających w Zawadzkiem, bądź w pobliżu, jak również zaproszonych do współpracy gości. Wspomoże także realizację zadań statutowych istniejących w gminie organizacji pozarządowych.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA