plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 10
Tytuł zadania: MUZYCZNYM KROKIEM
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Kluczbork, ( powiat oleski ) - Olesno
Charakter zadania: inny (mieszczący się w granicach zadań województwa określonych ustawami)
Skrócony opis zadania: Opolskie w dobrym kierunku: rekreacja, integracja, sport, kultura ,zdrowie, piękno regionu. Zadanie polega na przeprowadzeniu wydarzenia, które połączy sport, muzykę z dbałością o zdrowie. Uczestnicy będą mogli aktywnie spędzić czas podczas marszu nordic walking, skorzystać z konsultacji i porad z zakresu fizjoterapii a wszystko w brzmieniu muzyki na żywo. Zadanie skierowane jest dla mieszkańców województwa opolskiego dla osób w każdym przedziale wiekowym.
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA