plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 9
Tytuł zadania: "ALE ładnie WIDAĆ"
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: kluczborski (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat kluczborski ) - Kluczbork
Charakter zadania: kulturalny
Skrócony opis zadania: Głównym celem projektu „ALE ładnie widać” jest podniesienie poziomu infrastruktury kultury w naszym powiecie i wzrost aktywnego udziału społeczności w organizowanych wydarzeniach kulturalno-artystycznych. Możliwość zakupu ekranu LED przyczyni się do poprawy jakości proponowanych prezentacji filmowych, muzycznych, teatralnych i tanecznych. Pozwoli na ekspresyjny przekaz obrazu, tworząc nowoczesną, dynamiczną formę scenografii. Atrakcyjne, ciekawe wizualnie przekazy przyciągną uwagę coraz bardziej świadomych i wymagających widzów. Nowoczesne wizualizacje to przede wszystkim interaktywna forma przekazu. który dotrze do młodych ludzi, dla których świat współczesnej cyfryzacji jest bardzo atrakcyjny. Za pomocą nowoczesnych urządzeń i ich synchronizacji będziemy mogli stworzyć wciągającą „nową” opowieść teatralną, muzyczną i taneczną, która zapewni widzom doskonałe wrażenia wizualne i estetyczne. Podsumowaniem zadania będzie organizacja tematycznych warsztatów i cykl wydarzeń artystycznych.
Szacunkowe koszty: 99 732.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 99 732.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA