plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 8
Tytuł zadania: ,,Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy - 7 edycja"
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący powiaty: nyski, brzeski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat brzeski ) - Grodków, ( powiat nyski ) - Głuchołazy, ( powiat nyski ) - Nysa, ( powiat nyski ) - Otmuchów, ( powiat nyski ) - Pakosławice, ( powiat nyski ) - Skoroszyce
Charakter zadania: sportowy
Skrócony opis zadania: W okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 30 grudnia 2024 r. na obiektach sportowych realizowane będą turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat pn. „Dziś Orlik klubowy, jutro Stadion narodowy - 7 edycja”. W ten sposób wykorzystując ogromną popularność piłki nożnej będziemy promowali rywalizację w duchu sportowej walki oraz zdrowy styl życia, podkreślając uniwersalne i ponadczasowe walory piłki nożnej. Chcemy w ten sposób upowszechniać kulturę fizyczną, promować zdrowy tryb życia i stworzyć dzieciom szanse na rozwój swoich sportowych talentów i umiejętności. Organizowane turnieje mają przede wszystkim przynieść dzieciom radość z gry, a rodziców i mieszkańców wspólnot lokalnych zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego (alternatywa dla spędzania czasu przed komputerem i związanym z tym zjawiskiem cyberprzemocy). Ponadto w ramach zadania zakupimy profesjonalny sprzęt, który będzie służył wykwalifikowanym trenerom do prowadzenia szkolenia na odpowiednim poziomie.
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA